.

FAQ

Jak to działa?

Jeśli masz pytania dotyczące dofinansowań, prześlij je do nas e-mailem

Mam 18 lat, jestem osobą bezrobotną i chciałbym otworzyć firmę na obszarze wiejskim. Jakie muszę posiadać zabezpieczenie i jaką mam szansę otrzymania pożyczki w wysokości 70 tyś zł.

Aby starać się o pożyczkę należy złożyć wniosek wraz z biznesplanem, który podlega analizie, jest oceniany pod kątem spełnienia wymogów formalnych, zakresu inwestycji oraz realnych szans jej powodzenia, efektywności ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia oraz formy i poziomu zabezpieczeń. Na tej podstawie jest podejmowana decyzja o przyznaniu, bądź nie pożyczki. Dlatego też, na tym etapie nie jestem w stanie odpowiedzieć jaka jest szansa otrzymania pożyczki. Co do zabezpieczeń - to jest Pan młodą osobą, rozpoczynającą działalność, dlatego preferowanym zabezpieczeniem w tej sytuacji byłoby poręczenie osób trzecich (np. rodziców, rodziny, znajomych), przy tej kwocie pożyczki konieczne byłoby zaproponowanie dwóch poręczycieli, z dochodami około 3000 netto miesięcznie.

Jakie jest oprocentowanie pożyczki?

Oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych (od 10.000 do 120.000 złotych), wynosi 2,75% plus marża, która uzależniona jest od oceny przedsiębiorstwa i może wynieść od 0,5 do 8%. Średnie oprocentowanie pożyczek, które były u nas udzielane wynosiło około 5,5%. W przypadku pożyczek preferencyjnych, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka na zasadach pomocy de minimis) - dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i działających poniżej jednego roku oraz dla przedsiębiorców wdrażających przedsięwzięcia innowacyjne: - kwota pożyczki wynosi od 10.000 do 30.000 złotych, - oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,5%.

Jakie są koszty związane z uzyskaniem pożyczki?

Za złożenie i rozpatrzenie wniosku opłata wynosi 50,00 zł. Można skorzystać z pomocy w napisaniu takiego wniosku i biznesplanu - koszt około 600,00 zł. Prowizja za udzielenie pożyczki wynosi od 0,5% do 3% Opłata za zmianę warunków umowy (aneks) wynosi 50 zł

Będę chciała ubiegać się o pożyczkę z PIGu, czy potrzebne są również dokumenty o niezaleganiu z płatnościami w ZUS i US?

Tak wymagamy zaświadczenia z US i ZUS. Ważne są 1 miesiąc od daty wystawienia.

E-wizytówki

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego