CZAS NA STAŻ – ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ DLA UCZESTNIKÓW III NABORU
UWAGA!!! Informacja dla stażystów na temat zaległych płatności za miesiąc listopad
CZAS NA STAŻ! – INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW z II NABORU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ
CZAS NA STAŻ – ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ DLA UCZESTNIKÓW II NABORU
CZAS NA STAŻ - informacja o możliwości ubiegania się o refundację kosztów Opiekuna stażysty
CZAS NA STAŻ - informacja o możliwości ubiegania się o refundację kosztów Opiekuna stażysty
CZAS NA STAŻ - informacja na temat opinii dla stażytsty po odbytym stażu
CZAS NA STAŻ! - rusza dodatkowy nabór do projektu tylko dla osób niepełnosprawnych
Wyniki III naboru do projektu „CZAS NA STAŻ!”
CZAS NA STAŻ – ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ DLA UCZESTNIKÓW I NABORU
CZAS NA STAŻ! - rusza III nabór do projektu
CZAS NA STAŻ! - WZÓR LISTY OBECNOŚCI STAŻYSTY
CZAS NA STAŻ! - TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH Z DORADCĄ ZAWODOWYM W JAŚLE
SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU „CZAS NA STAŻ!” – JASŁO
SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU „CZAS NA STAŻ!” – KROSNO
Wyniki II naboru do projektu „CZAS NA STAŻ!”
CZAS NA STAŻ! - rusza II nabór do projektu
TERMINY I MIEJSCE DORADZTWA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE „CZAS NA STAŻ!”
Wyniki I naboru do projektu „CZAS NA STAŻ!”
Rozeznanie rynku na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, grupowego doradztwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy - Projekt CZAS NA STAŻ!
CZAS NA STAŻ! - rusza nabór do projektu

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego