Wyniki I naboru do projektu „CZAS NA STAŻ!”

logotypy

 

 

Informujemy, iż w związku z dużym zainteresowaniem udziałem w projekcie „CZAS NA STAŻ!” została podjęta decyzja, iż w ramach I naboru wszystkie osoby spełniające wymagane kryteria zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż zmianie ulega Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (zapisy § 6, pkt. 3).

Regulamin projektu obowiązujący od 07.04.2016 roku.


Poniżej prezentujemy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

1. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – KOBIETY

2. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – MĘŻCZYŹNI

Lista osób, które nie spełniają kryteriów dostępu do projektu i nie zostały zakwalifikowane.

1. Lista osób odrzuconych z przyczyn formalnych.

 

Informacja dla osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „CZAS NA STAŻ!”

Informujemy, iż w kwietniu b.r. osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w następujących, obowiązkowych formach wsparcia: doradztwo grupowe (4 godziny), doradztwo indywidualne (4 godziny) oraz pośrednictwo pracy (średnio 2 godziny).

 

W celu ustalenia terminów powyższych spotkań oraz uzupełnienia niezbędnych dokumentów zostaną zorganizowane krótkie spotkania dla uczestników projektu w następujących terminach:

1. Krosno, Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno, sala numer 3  – 12.04.2016 r. godzina 13.00 (wtorek).

2. Jasło, OHP w porozumieniu z Podkarpackim Stowarzyszeniem na Rzecz Bezrobotnych, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 38-200 Jasło, I piętro - 13.04.2016 r. godzina 13.00 (środa).

Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. W wyjątkowych sytuacjach dokumenty do uzupełnienia będzie można przesłać pocztą (po telefonicznym ustaleniu).

 Projekt „CZAS NA STAŻ!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”


 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego