Fundusz Pożyczkowy PIG - pożyczki na preferencyjnych warunkach

Jeśli są Państwo przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność na terenie województwa podkarpackiego, mogą Państwo ubiegać się o pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego Podkarpackiej Izby Gospodarczej.


Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek zarówno na warunkach rynkowych (kwota pożyczki nie większa niż 120 000 złotych, stałe oprocentowanie - obecnie w wysokości 1,76%, powiększone o marżę zależną od sytuacji przedsiębiorstwa w wysokości od 0,5% do 8%), jak i preferencyjnych.


Pożyczka preferencyjna udzielana jest na zasadach pomocy de minimis, a ubiegać się mogą o nią przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą i działający poniżej jednego roku oraz przedsiębiorcy wdrażający innowacyjne przedsięwzięcia. W tym przypadku kwota pożyczki nie może być większa niż 30.000 złotych, a oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,5 %.


Przy ubieganiu się o pożyczkę, wymagany jest minimalny wkład własny w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia. Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy i obejmuje do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz może być: poręczenie osób fizycznych lub prawnych, zastaw, hipoteka, kaucja, przelew (cesja) wierzytelności i inne formy zabezpieczenia przewidziane przez prawo.


Uwaga! Prowadzona działalność nie musi być zarejestrowana na terenie woj. podkarpackiego. Przy staraniu się o pożyczkę wystarczy, że przedsiębiorstwo będzie funkcjonowało na tym terenie.


Więcej informacji dotyczących Funduszu Pożyczkowego oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie http://www.pigkrosno.pl/informacje-o-funduszu-pozyczkowym


Zapraszamy do kontaktu!

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego