Szkolenie: Jak napisać dobry wniosek i otrzymać dofinansowanie?

Szanowni Państwo,


W związku z faktem, iż nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie – w dalszym ciągu nie został ogłoszony zmuszeni jesteśmy przesunąć szkolenia „Jak napisać dobry wniosek i otrzymać dofinansowanie” mające odbyć się:


 w KROŚNIE: 10-11.12.2015 r.
w RZESZOWIE: 14-15.12.2015 r.
w MIELECU: 17-18.12.2015 r.
w STALOWEJ WOLI: 21-22.12.2015 r.


na styczeń 2016 r. Po ustaleniu nowych terminów informacja zostanie zamieszczona na naszej stronie.
Przepraszamy za utrudnienia.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego