WSPARCIE W STARCIE - formularz zmian cen i/lub parametrów sprzętu

 

 

 

 

 Szanowni Państwo,

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza przedstawia formularz pisma z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. W przypadku konieczności zmian cen pomiędzy kategoriami, lub zmian parametrów sprzętu bardzo proszę o wnoszenie próśb o zmianę na załączonym formularzu. Dla ułatwienia dodajemy wzór wypełnienia.

 

W przypadku wystąpienia zmian parametrów sprzętu lub cen powyżej 10% należy zwrócić się do Podkarpackiej Izby Gospodarczej z prośbą o wyrażenie zgodny na zmiany przed zakupem towarów, których dotyczą.

 

Uczestnik projektu może dokonywać samodzielnych zmian do wysokości nie przekraczającej 10% wartości działania z którego przesuwane są środki jak i działania na które przesuwane są środki. Po dokonaniu takich zmian należy powiadomić Podkarpacką Izbę Gospodarczą w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian.

 

 

Do pobrania:

Wzró pisma o wprowadzenie zmian parametrów i/lub cen powyżej 10%

Wzór wypełnienia pisma o wprowadzenie zmian parametrów i/lub cen powyżej 10%

Wzór pisma informującego o wprowadzeniu zmian cen poniżej 10%

 

 

Uwaga!

Najnowsze informacje o projekcie możne również uzyskać za pośrednictwem Facebooka, polub fanpage projektu już dziś.

 

  


 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego