Od 5 września br. rusza I nabór na szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”

 

 

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza I nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”. 

 

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie od 5 września do 25 września 2017 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy osoby z grup priorytetowych, tj.:

>>kobiety
>>osoby w wieku 50+
>>osoby o niskich kwalifikacjach 
>>osoby niepełnosprawne

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami rekrutacyjnymi:

 

Na etapie rekrutacji Przedsiębiorca składa dokumenty zaznaczone w kolorze czerwonym:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 3 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 4 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 5 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 6 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 7 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 8 do formularza zgłoszeniowego

 

Umowa wsparcia-promesa

Załącznik nr 2 do umowy wsparcia-promesy

Załącznik nr 3 do umowy wsparcia-promesy

Załącznik nr 4 do umowy wsparcia-promesy

Załącznik nr 5 do umowy wsparcia-promesy

Załącznik nr 6 do umowy wsparcia-promesy

 

 

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90 wew. 37, 13 43 234 47 wew. 37.
www.pigkrosno.pl 

 

 


 Projekt „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion "SK" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego