UWAGA! Nabór na dofinansowane szkolenia komputerowe ECDL 16 oraz ECDL 20 wspomagany projektowaniem CAD przedłużony do 13 października 2017r.


Do 13 października 2017 r. Podkarpacka Iza Gospodarcza prowadzi nabór na dofinansowane szkolenia komputerowe ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD w ramach projektu „Akademia umiejętności TIK”.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w biurze projektu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.


 SZCZEGÓŁY WSPARCIA:

GRUPA DOCELOWA: osoby zainteresowane zdobyciem kompetencji komputerowych, które spełniają poniższe kryteria:

  • - są w wieku 25 lat i więcej,
  • - posiadają niskie kwalifikacje, co najwyżej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy osób w   wieku 25-49 lat)lub posiadają wyższe wykształcenie (dotyczy osób w wieku 50+),
  • - uczącą się, pracują lub zamieszkują na terenie jednego z powiatów: miasta Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub strzyżowskiego województwa podkarpackiego.

 

 SZKOLENIA KOMPUTEROWE DO WYBORU:

 

 I. KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 16(130H):

1. Moduł I-Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) – 20 godz.

2. Moduł II-ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 20 godz.

3. Moduł III-ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) – 20 godz.

4. Moduł IV-ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) – 20 godz.

5. Moduł V-ECDL IT Security (S3) – 20 godz.

6. Moduł VI-ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 20 godz.

 

 II. KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 20(130H):

1. Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) – 15 godz.,

2. ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 15 godz.,

3. ECDL IT Security (S3) – 15 godz.,

4. ECDL CAD (S8) – 60 godz.,

5. ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 15 godz.

Dodatkowo w ramach każdego kursu przewidziano 10 godzin ćwiczeń.

 

Udział w kursie umożliwia zdobycie międzynarodowego CERTYFIKATU ECDL PROFILE DIGCOMP 16 lub 20 wydawanego przez centra akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.


BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90 wew. 37, 13 43 234 47 wew. 37.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami rekrutacyjnymi:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

 


 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego