Wydłużenie rekrutacji do projektu CZAS NA STAŻ - DRUGA EDYCJA

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza informuje, że I nabór do projektu CZAS NA STAŻ - DRUGA EDYCJA został przedłużony do 21 marca 2018 r.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowanie odbyciem płatnego stażu, a także przedsiębiorców zainteresowanych przyjęciem stażysty. Informujemy, że w ramach projektu możliwe jest również uzyskanie dofinansowania na doposażenie miejsca pracy, a także dofinansowanie do 50% kosztów zatrudnienia uczestnika projektu.

 

Wszelkie informacje dotyczace projektu oraz rekrutacji można pobrać ze strony z ogłoszeniem o naborze.

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego