Baza Usług Rozwojowych - UWAGA zmiana Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion "SK"

Podkarpacka Izba Gospodarcza informuje, że z dniem 1 maja 2018 r. zmianie uległa treść REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”.

 

Operator PSF – subregion „SK”, informuje, że w związku z likwidacją stałego punktu w Sanoku oraz mobilnych punktów w Jaśle, Strzyżowie, Ustrzykach Dolnych, Brzozowie oraz Lesku, z regulaminu usunięto zapisy dotyczące możliwości składania formularzy zgłoszeniowych w powyższych lokalizacjach.

 

W związku z powyższym, formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w siedzibie Operatora PSF tj. Podkarpackiej Izbie Gospodarczej w Krośnie, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres siedziby Operatora PSF w Krośnie, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno).

 

 

W regulaminie zmianie uległy także zapisy §5, pkt 4, otrzymując brzmienie:

 

„Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz pracownika:

a) mikroprzedsiębiorstwo – limit 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych), limit na pracownika 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych);

b) małe przedsiębiorstwo – limit 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych);

c) średnie przedsiębiorstwo – limit 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych)”.

  

 

Poniżej do pobrania zaktualizowany regulamin:

REGULAMIN PODMIOTOWEGO SYSTEMU FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego