Baza Usług Rozwojowych - informacja

Podkarpacka Izba Gospodarcza – Operator subregionu krośnieńskiego Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych informuje, że do końca czerwca 2019 roku nie będzie naborów na dofinansowanie szkoleń w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Niniejsza sytuacja spowodowana jest wyczerpaniem środków finansowych w budżecie projektu przewidzianych na dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorców.

 

Kolejna edycja projektu zaplanowana jest na okres 01.07.2019 r. – 31.03.2022 r. Nabory w ramach nowej edycji projektu rozpoczną się na przełomie sierpnia i września 2019 r. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.pigkrosno.pl

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego