Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1011) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1011) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
CZAS NA START! - ogłoszenie wstępnych wyników oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

CZAS NA START! - ogłoszenie wstępnych wyników oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

 

 

unia-2

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza wstępną listę ocen wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu CZAS NA STAŻ! Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista będzie znana po ocenie ewentualnych odwołań / wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

 

 

Przypominamy, że każdemu uczestnikowi projektu, którego wniosek o przyznanie wsparcia finansowego był oceniany przysługuje prawo do złożenia odwołania / wniosku o ponowne rozpatrzenie bieznesplanu. Z wnioskiem można się zwrócić do Podkarpackiej Izby Gospodarczej w terminie do 4 dni roboczych po opublikowaniu wyników (decyduje data wpływu do Biura Projektu). Jednocześnie uczulamy, że jest to wniosek o dokonanie ponownej oceny. Ocena będzie niezależna od pierwszej oceny, to znaczy, że wynik punktów może się po niej zmienić, zarówno w górę jak i w dół. Ocena będzie dokonywana przez innych oceniających niż tych, którzy uczestniczyli w pierwotnej ocenie.

 

 

Informujemy, że wszystkie wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego zostały pozytywnie rozpatrzone, co oznacza, że każda z osób, która znajdzie się na podstawowej liście osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowanie otrzyma wsparcie pomostowe we wnioskowanej wysokości.

 

 

Do pobrania:

Wstępna lista ocen wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

 

 

 


Projekt CZAS NA START! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego