Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1011) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1011) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
DOTACJE NA START - ogłoszenie ostatecznych wyników oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (nabór III)

DOTACJE NA START - ogłoszenie ostatecznych wyników oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (nabór III)

 

 

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza ostaeczną listę ocen wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplanów) w ramach projektu DOTACJE NA START (III nabór). Dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe zostało przyznane dla 25 osób, które po ostatecznej ocenie znalazły się najwyżej na liście rankingowej.

 

 

Z tym, że wsparcie pomostowe w wysokości 2.000,00 PLN / miesiąc zostało przyznane dla pierwszych 24 osób na liście, a osoba, która zajmuje 25 miejsce na liście otrzymuje wsparcie pomostowe w wysokości 1.250,00 PLN / miesiąc. Wsparcie dla wszystkich uczestników projektu zostało przyznane na 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Wszelkie informacje odnośnie procedury podpisania umowy o przyznanie wsparcia będą każdorazowo udzielane w Biurze Projektu (preferowany kontakt poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie w godz. 9:00 - 15:00).

 

 


Do pobrania:

Lista - wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, które zostały rekomendowane do uzyskania dofinansowania


Lista podstawowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia - KOBIETY

Lista podstawowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia - MĘŻCZYŹNI

 

 

Lista rezerwowa wniosków - KOBIETY

 

 

 


Projekt DOTACJE NA START jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego