Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1009) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1009) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Baza Usług Rozwojowych – ogłoszenie wyników XIII naboru w ramach II edycji projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI

Baza Usług Rozwojowych – ogłoszenie wyników XIII naboru w ramach II edycji projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza – Operator PODMIOTOWEGO SYSTEMU FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI ogłasza wyniki XIII naboru w ramach II edycji projektu przeprowadzonego w okresie 27.09.2021 – 08.10.2021.

 

MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

 

 

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

 

 

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

 

 

MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA NIEZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

 

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA NIEZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

 

 

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA NIEZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

 

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNO-MERYTORYCZNYCH

 

 


Projekt „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion "SK" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego