Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1011) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1011) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
INSTRUKCJA dla przedsiębiorców do podpisywania umów na dofinansowanie usług rozwojowych

INSTRUKCJA dla przedsiębiorców do podpisywania umów na dofinansowanie usług rozwojowych

 

 

Informacja dla przedsiębiorstw, które zostały zakwalifikowane do projektu w ramach XIII naboru do PODMIOTOWEGO SYSTEMU FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK” - II edycja, przeprowadzonego w terminie: 27.09.2021 – 08.10.2021.

 

Informujemy, że każdy przedsiębiorca zakwalifikowany do projektu, będzie telefonicznie umawiany na konkretny termin podpisania umowy – PROSIMY CZEKAĆ NA KONTAKT Z NASZEJ STRONY.

 

Umowy będą podpisywane w reżimie sanitarnym, z zachowaniem odstępów oraz OBOWIĄZKOWO z maseczkami zakrywającymi usta i nos. Osoby nieposiadające maseczek nie będą obsługiwane.

 

Aby podpisanie umowy poszło szybko i sprawnie, konieczne jest przygotowanie się przedsiębiorców do zawarcia umowy, zgodnie z poniższą instrukcją. Brak niniejszego przygotowania, będzie skutkował brakiem dofinansowania wybranych szkoleń.

 

Warunkiem podpisania umowy jest:

1. Założenie konta/kont w Bazie Usług Rozwojowych (PRZEDSIĘBIORCA I PRACOWNIK ZAKŁĄDAJĄ OSOBNE KONTA – JEŚLI NA SZKOLENIE IDZIE WYŁACZNIE WŁAŚCICIEL FIRMY KONTO JEST JEDNO).

 

  • Właściciel firmy/osoba upoważniona zakłada konto wchodząc na stronę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/rejestracja podając e-mail oraz ustalając hasło. Na podany adres e-mail przychodzi link aktywacyjny, w który koniecznie trzeba kliknąć, w celu aktywacji konta. Następnie należy wejść na stronę: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl i zalogować się ustalonym wcześniej loginem i hasłem, dalej wejść w zakładkę MOJE DANE, uzupełnić je oraz określić rolę PRACOWNIK i ADMINITRATOR. Następnie należy wejść w profil PRZEDSIĘBIORSTWO oraz uzupełnić dane firmowe.

 

W przypadku, gdy na szkolenie idzie sam właściciel jest to koniec wytycznych, jeśli zaś na szkolenie idzie pracownik należy dodatkowo zaprosić go do PROFILU PRZEDSIĘBIORSTWA:

  • wejść na PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWA i kliknąć po lewej stronie zakładkę PRACOWNICY I ADMINISTRATORZY, oraz wysłać zaproszenie do swojego pracownika, podając jego numer PESEL (oczywiście PROFIL PRACOWNIKA musi już widnieć w Bazie, żeby móc go zaprosić);
  • pracownik po zalogowaniu się na swój PROFIL UŻYTKOWNIKA, wchodzi w zakładkę WIADOMOŚCI i akceptuje zaproszenie otrzymane od pracodawcy.

 

UWAGA! JEŚLI W RAMACH JEDNEJ FIRMY KILKU PRACOWNIKÓW JEST DELEGOWANYCH NA SZKOLENIA, WÓWCZAS DO PROFILU PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻY ZAPROSIĆ KAŻDEGO Z OSOBNA.

 

Dokładne instrukcje do systemu: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy#instrukcje

 

2. Prosimy o wypełnienie załączników przez każdego z uczestników szkoleń w dwóch egzemplarzach:

 

PRACODAWCA:

- Załącznik 3 do pobrania

- Załącznik 4 do pobrania

 

PRACOWNIK

- Załącznik 3 do pobrania

- Załącznik 5 do pobrania

 

W dniu podpisania umowy, należy mieć ze sobą loginy oraz hasła do kont w BUR oraz wydrukowane i podpisane dokumenty z pkt. 2 dla PRACODAWCY oraz PRACOWNIKA w dwóch egzemplarzach (BEZ WPISAYWANIA DATY!)

 


Projekt „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion "SK" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego