Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1011) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1011) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Ogłoszenie o naborze wniosków na wspracie pomostowe dla Uczestników projektu "MŁODY PRZEDSIĘBIORCA" (I nabór)

Ogłoszenie o naborze wniosków na wspracie pomostowe dla Uczestników projektu "MŁODY PRZEDSIĘBIORCA" (I nabór)

 

mp5

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza nabór wniosków na wspracie pomostowe dla Uczestników projektu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”.

 

Wnioski należy składać w terminie od 2 listopada 2021 do 8 listopada 2021, do godz. 15.00 w Biurze Projektu, przy ul. Pużaka 37, 38-400 Krosno.

 

Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o wspracie pomostowe:

 

1) Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

 

2) Załącznik nr 9 Zestawienie planowanych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie społeczne

 

3) Załącznik nr 8 Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

 

4) Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

5) Załącznik nr 10 Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch różnych źródeł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnościami)

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego