Pokaż # 
Tytuł
Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza IV nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”
Baza Usług Rozwojowych - ogłoszenie wyników III naboru na szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI
Baza Usług Rozwojowych - ogłoszenie wyników IV naboru na szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI
Baza Usług Rozwojowych-Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza VI nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”
Baza Usług Rozwojowych - ogłoszenie wyników V naboru na szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI
Baza Usług Rozwojowych-Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza V nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”
Dyżury w mobilnych punktach Podmiotowego Systemu Finansowania, styczeń 2018 r.
Baza Usług Rozwojowych-Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza X nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”
Baza Usług Rozwojowych - ogłoszenie wyników VI naboru na szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI
Baza Usług Rozwojowych-Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza VIII nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego