Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:744) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:744) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Zapytanie ofertowe nr 1/TIK/RPO/9.3/2018 na wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności TIK w ramach projektu „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI TIK”

Zapytanie ofertowe nr 1/TIK/RPO/9.3/2018 na wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności TIK w ramach projektu „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI TIK”

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym Nr 1/TIK/RPO/9.3/2018 na wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń szkoleń z zakresu umiejętności TIK - ECDL 16 od poziomu 0 do B, wynajmu sal komputerowych oraz przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych ECDL PROFILE DIGCOMP 16 w ramach projektu „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI TIK”


Bardzo prosimy o zapoznanie się z dokumentacją i złożenie oferty do dnia 12 stycznia 2018 r. do godz. 9.00, w formie pisemnej osobiście / kurierem / pocztą na adres:


Biuro projektu: „Akademia umiejętności TIK”
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38 – 400 Krosno


Oferty można składać w godzinach pracy Biura Projektu „Akademia umiejętności TIK”, od 7:30 do 15:30, a w ostatnim dniu do godz. 09:00. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura projektu „Akademia umiejętności TIK”. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegać ocenie.

 

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 


 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego