Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:746) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:746) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Zapytanie ofertowe nr 1/TIK/RPO/9.3/2018 na wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności TIK w ramach projektu „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI TIK” - ogłoszenie wyników

Zapytanie ofertowe nr 1/TIK/RPO/9.3/2018 na wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności TIK w ramach projektu „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI TIK” - ogłoszenie wyników

 

 

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/TIK/RPO/9.3/2018 wpłynęły dwie oferty. Obie oferty wpłynęły w czasie na składanie ofert, tzn. od dnia upublicznienia zapytania ofertowego do dnia 12 stycznia 2018 r., do godz. 09:00

 

Oferta nr 1
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy sp. z o.o.
ul. Rejtana 53
35-326 Rzeszów

 

data wpływu oferty: 12 stycznia 2018 r.

Cena oferty: 236.400,00 PLN brutto

Oferta uzyskała 90 punktów (na 100 możliwych do zdobycia)

 

W kategorii:
a) Cena oferty brutto - oferta uzyskała 70 punktów (na 70 możliwych do zdobycia)
b) Zapewnienie kadry zastępczej do świadczenia usługi szkoleniowej i certyfikacji zewnętrznej w ramach przedmiotu zamówienia w przypadku niemożności jej wykonania z przyczyn losowych w terminie określonym w harmonogramie – oferta uzyskała 10 punktów (na 10 możliwych do zdobycia)
c) Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług – oferta uzyskała 10 punktów (na 10 możliwych do zdobycia)
d) Wszyscy trenerzy z kadry podstawowej posiadają certyfikat egzaminatora ECDL z co najmniej 3 modułów szkoleń objętych zamówieniem – oferta uzyskała 0 punktów (na 10 możliwych do zdobycia).

 


Oferta nr 2
GD Consulting Grzegorz Durak
ul. Borodzika Feliksa 1
39-300 Mielec

 

data wpływu oferty: 12 stycznia 2018 r.

 

Oferent nie spełnił warunku udziału w postępowaniu, opisanego w punkcie VII, ust. 2, pkt 2.1, tiret c:

"2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2.1 Zobowiązują się do wykonania zamówienia, oraz
c) posiadają uprawnienia do realizacji usługi certyfikacji zewnętrznej – organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (egzaminator, sala, dostęp do platformy egzaminacyjnej, wydanie certyfikatu) dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy ukończyli 130-godzinne szkolenie ICT w 5 obszarach dla 21 kompetencji (zgodnie z DIGCOMP) na poziomie B,
Weryfikacja na podstawie:
- Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do realizacji usługi certyfikacji zewnętrznej – organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych ECDL PROFILE DIGCOMP 16."

 

Wykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa powyżej oraz w punkcie IX, ust. 8 Zapytania Ofertowego nr 1/TIK/RPO/9.3/2018, w związku z tym na podstawie punktu X, ust. 9 Zapytania Ofertowego nr 1/TIK/RPO/9.3/2018 jego oferta została odrzucona.

 

 

Zamawiający, jako najkorzystniejszą ofertę do realizacji zadania: przeprowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności TIK - ECDL 16 od poziomu 0 do B, wynajmu sal komputerowych oraz przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych ECDL PROFILE DIGCOMP 16 w ramach projektu „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI TIK” wybrał:

 

Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy sp. z o.o.

ul. Rejtana 53

35-326 Rzeszów

 

data wpływu oferty: 12 stycznia 2018 r.

Cena oferty: 236.400,00 PLN brutto

Oferta uzyskała 90 punktów (na 100 możliwych do zdobycia).

 

 


 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego