Rekrutacja

nabory 2018 2019

 

UWAGA!!! Informujemy, że od dnia 18 marca 2019 r. nabory do projektu zostały wznowione, jednakże terminy naborów mogą ulec zmianie i tym samym różnić się od tych podanych w harmonogramie powyżej. Każdy odrębny termin naboru będzie ogłaszany na stronie głównej PIG w AKTUALNOŚCIACH.

 

UWAGA!!! Informujemy, że od dnia 15 lutego 2019 r. wszystkie nabory do Projektu zostały wstrzymane do odwołania.

 


UWAGA!!!

Informujemy, iż osoby, które zamierzają skorzystać ze wsparcia w ramach projektu muszą rozliczyć się (łącznie z otrzymaniem certyfikatu) maksymalnie do 21 czerwca 2019 roku. Jest to szczególnie ważne dla osób, które planują aplikować o dofinansowanie studiów podyplomowych lub bardzo długich szkoleń. W związku z tym należy dopasować termin składania dokumentów rekrutacyjnych do terminów naborów oraz okresu realizacji projektu.

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

 

Na etapie rekrutacji Przedsiębiorca składa następujące dokumenty:

 

Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 3 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 4 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 5 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 6 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 7 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 8 do formularza zgłoszeniowego


 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego