Rozliczenie wsparcia

Przedsiębiorstwo, które zakończyło udział w usłudze rozwojowej w ramach projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”, zobowiązane jest w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu usługi rozwojowej, do rozliczenia wsparcia u Operatora (Podkarpacka Izba Gospodarcza).

 

Szczegóły dotyczące rozliczenia wsparcia opisane są w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (§9 Rozliczenie otrzymanych środków finansowych).

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rozliczenia wsparcia

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego