Zamówienie na bony towarowe

FORMULARZ  ZAMÓWIENIA  NA  BONY  TOWAROWE
PODKARPACKIEJ  IZBY  GOSPODARCZEJ

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA, UL. TYSIĄCLECIA 3, 38-400 KROSNO
Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Pole wymagane
Zamawiający *
Nazwa i adres firmy *
Numer telefonu *
Osoba do kontaktu *
Firma zatrudnia
do 50 pracowników
powyżej 50 pracowników
adres e-mail *


Nominał - ilość sztuk

10 zł
20 zł
50 zł

Wartość

Razem
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera PIG

 

  1. Powyższą kwotę Zamawiający wpłaci w terminie do dnia na rachunek bankowy Izby: PBS Sanok O/Krosno 74 8642 1083 2002 8303 7454 0001
  2. Bony zostaną wydane po przedstawieniu kopii przelewu bankowego potwierdzającego przekazanie powyższej kwoty na rachunek bankowy Podkarpackiej Izby Gospodarczej.
  3. Izba nie ponosi odpowiedzialności za fałszerstwa bonów. Bony budzące wątpliwości co do ich autentyczności wymagają sprawdzenia przez Kierownika placówki handlowej/usługowej i mogą być realizowane przez placówkę wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  4. Podkarpacka Izba Gospodarcza nie ponosi odpowiedzialności za bony zniszczone lub zagubione.
Proforms
Reload

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego